top of page

Unit Jaminan Kualiti,
Kolej Komuniti Jasin.

 

Unit Jaminan Kualiti telah diwujudkan pada 3 JUN 2019 untuk menyelaraskan dan mengimplementasikan sistem pengurusan kualiti (SPK) ke arah memantapkan peranan warga Kolej Komuniti Jasin (KKJS) yang responsif, komited dan proaktif bagi mewujudkan budaya kerja cemerlang dikalangan warga KKJS.

       Fungsi utama unit ini adalah untuk merancang, melaksana dan memantau keberkesanan program-program berkaitan pengurusan kualiti bagi menerapkan budaya bekerja cemerlang serta mengamalkan penambahbaikan secara berterusan ke arah merealisasikan visi, misi dan dasar kualiti KKJS.

     UJK KKJS terdiri daripada  4 KOMPONEN UTAMA dibawahnya iaitu:      

         i.       Sistem Pengurusan Kualiti

         ii.       Akreditasi

         iii.      Pelan Strategik & KPI

         iv.      Pengurusan takwim

Our Services

Fungsi Unit Jaminan Kualiti

Komponen utama dalam Unit Jaminan Kualiti ialah Sistem Pengurusan Kualiti, Akreditasi, Pelan Strategik dan Pengurusan Takwim Aktiviti Kolej. 

Glass Buildings

KKJS melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti  bagi proses PLTV di peringkat sijil dalam bidang Teknologi, Bisnes dan Industri Perkhidmatan bagi memenuhi visi dan misi penubuhan KKJS dan memenuhi kehendak negara berasaskan Standard MS ISO 9001: 2015.

Pencapaian  KPI diukur setiap tahun berdasarkan Kamus KPI tahunan.

Unit akreditasi bertanggungjawab menyelaras proses mendapatkan akreditasi daripada MQA dan MBOT.

Pemantauan takwim aktiviti dipantau pada setiap sukuan. 

Unit Pelan Strategik bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan pelan tindakan berdasarkan Pelan Strategik JPPKK dan KPT.

Anda boleh mendapatkan dokumen berkaitan Fail Rekod Pensyarah dan Fail Penyelaras Kursus dan Prosedur Kualiti, Garis Panduan.

"Great things in business are never done by one people, They are done by a team of people"

Steve Jobs

Contact

CONTACT

US

Tel: 06-263 1616

Fax. 06-263 1717

Unit Jaminan Kualiti,

Aras 2, Blok Pentadbiran

Kolej Komuniti Jasin

VISIT

US

Monday - Friday 8.30 am - 5.00 pm

 

TELL

US

Thanks for submitting!

bottom of page